17.09.2020  Perşembe
19:00 Açılış
19:15-20:00 Konferans: Dünden Günümüze Aşı Kavramı ve Aşılamanın Önemi
  Konuşmacı: Levent Akın
20:00-21:15 Panel: COVID 19 Pandemisi ve Aşılar
  Başkan: Mustafa İlhan
20:00 COVID 19 Pandemisi: Genel bakış
Mehmet Ceyhan
20:30 Türkiye’ de durum ve önlemler
Ateş Kara
21:00 COVID 19 aşılarında son durum
İhsan Gürsel
21:30 Tartışma
21:45 Ara
22:00-23:10 Panel: Aşılama Programları
  Başkan: Adem Aydın
22:00 Dünyada aşılama programları
Zafer Kurugöl
22:30 Ülkemizde GBP (Genişletilmiş Bağışıklama Programı)
Songül Yalçın
23:00 Tartışma

  18.09.2020 Cuma 
19:00 Konferans: Temas Sonrası Profilaksi
  Başkan: Murat Akova
Konuşmacı: Ateş Kara
19:45 Tartışma
19:55 Ara
20:00-21:55 Panel: Meningokok Aşıları
  Başkan: Dilek Yılmaz Çiftdoğan
20:00 Epidemiyoloji ve çocuklarda ve yetişkinlerde aşılamanın önemi
Yasemin Özsürekci
20:30 Dört valanlı aşılar
Ener Çağrı Dinleyici
21:00 Serogrup B aşıları
Zafer Kurugöl
21:30 Genel değerlendirme
Mehmet Ceyhan
21:45 Tartışma
   
  19.09.2020 Cumartesi
13:00-13:50 Konferans : Aşı Üretimi ve Yerelleştirme Politikaları
  Başkan: Eda Kepenekli
Konuşmacı: Emin Turan
13:50 Ara
14:00-15:40 Panel: Yetişkin Aşılaması
  Başkan: Gülşen Hasçelik
14:00 Yetişkin aşılamasında sorunlar
İftihar Köksal
14:30 Yetişkinde aşılama önerileri
Serhat Ünal
15:00 Yetişkin aşılamasında pediatrist ve aile hekimlerinin rolü
Aslınur Parlakay Özkaya
15:30 Tartışma
15:40 Ara
15:50-17:30 Panel: Rotavirüs Aşıları
  Başkan: Nazan Dalgıç
15:50 Epidemiyoloji ve aşılamanın önemi
İlker Devrim
16:20 Tip 1 insan rotavirüs aşısı
Zafer Kurugöl
16:50 5 valanlı reassortant aşı
Mustafa Hacımustafaoğlu
17:20 Tartışma
17:30 Ara
17:40-18:50 Panel: Influenza Aşıları
  Başkan: Levent Akın
17:40 Influenza hastalığı ve aşılamanın önemi
Alpay Azap
18:10 Aşılar
Ali Bülent Cengiz
18:40 Tartışma
18:50 Ara
19:00-20:10 Panel: Suçiçeği ve Boğmaca Aşıları
  Başkan: Gönül Tanır
19:00 Suçiçeği aşılaması
Ergin Çiftçi
19:30 Gebelikte boğmaca aşılaması
Betül Ulukol
20:00 Tartışma
   
  20.09.2020 Pazar
12:00-13:40 Panel: Pnömokok Aşıları
  Başkan: İftihar Köksal
12:00 Çocuklarda pnömokok enfeksiyonu ve epidemiyoloji
Metehan Özen
12:30 Çocuklarda rutin ve rutin dışı pnömokok aşılama önerileri
Hasan Tezer
13:00 Yetişkinlerde pnömokok enfeksiyonu ve pnömokok aşılamasının önemi
Esin Şenol
13:30 Tartışma
13:40 Ara
13:50-15:00 Panel: Aşı Kararsızlığı
  Başkan: Işıl Maral
13:50 Aşı kararsızlığının önemi
Mehmet Ceyhan
14:20 Aşı kararsızlığı yönetimi
Naveen Thacker
14:50 Tartışma
15:00 Ara
15:10-16:20 Panel: HPV Aşıları
  Başkan: Emre Alhan
15:10 HPV etkenli hastalıklar
Murat Gültekin
15:40 HPV aşıları
Faruk Köse
16:10 Tartışma
16:20 Ara
16:30-18:40 Panel: Özel Gruplarda Aşılama
  Başkan: Mehmet Ali Torunoğlu
16:30 Eksik ve gecikmiş aşılar
Ayper Somer
17:00 İmmün yetmezliklerde aşılama
Yıldız Camcıoğlu
17:30 Hastalık, ilaç ve aşı etkileşimi
Eda Karadağ Öncel
18:00 Seyahat aşılaması
Nur Aksakal
18:30 Tartışma
18:40 Ara
18:50 Konferans : Akılcı Aşı ve Antibiyotik Kullanımı
  Başkan: Ali Bülent Cengiz
Konuşmacı: Yasemin Özsürekçi
19:20 Değerlendirme ve kapanış