23.09.2022 Cuma
16:00 Açılış
16:15-17:00 Neden Aşı Olmalıyım ?
  Başkan: Ayper Somer
Konuşmacı: Zafer Kurugöl
17:00-18:10 Panel: Aşı Kararsızlığı
  Başkanlar: Nevin Hatipoğlu, Ümit Çelik
17:00 Aşı kararsızlığı, aşı reddi ve aşı karşıtlığı kavramları
Ali Bülent Cengiz
17:20 Aşı kararsızlığına neden olan faktörler
Songül Yalçın
17:40 Aşı kararsızlığını önlemek için çözüm önerileri
Levent Akın
18:00 Tartışma

  24.09.2022 Cumartesi 
08:20-09:00 Konferans: Rotavirus Aşıları
  Başkan: Emre Alhan
Konuşmacı: Anıl Tapısız
09:00-10:30 Panel: Meningokok Aşıları
  Başkanlar: Mehmet Turgut, Ömer Kılıç
09:00 Ülkemizde meningokok sürveyansı
Kübra Aykaç
09:20 Dört valanlı aşılar
İlker Devrim
09:40 Serogrup B aşıları
Ener Çağrı Dinleyici
10:00 Meningokok aşılama önerileri
Mehmet Ceyhan
10:20 Tartışma
10:30-10:50 Ara
10:50-12:20 Panel: Pnömokok Aşıları
  Başkanlar: Necdet Kuyucu, Aysu Duyan Çamurdan
10:50 Ülkemizde pnömokok sürveyansı
Yasemin Özsürekci
11:10 Çocukta pnömokok aşılaması
Ergin Çiftçi
11:30 Yetişkinde pnömokok aşılaması
Alpay Azap
11:50 Yeni pnömokok aşıları
Mehmet Ceyhan
12:10 Tartışma
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:10 Konferans: Dünyada ve Türkiye’de Ulusal Aşı Programları
  Başkan: Gönül Tanır
Konuşmacı: Betül Ulukol
14:10-15:20 Panel: HPV Aşıları
  Başkanlar: Eda Kepenekli, Selda Törün
14:10 Hastalık ve epidemiyoloji
Murat Gültekin
14:40 HPV aşıları
Faruk Köse
15:10 Tartışma
15:20-15:40 Ara
15:40-16:50 Panel: İnfluenza Aşılaması
  Başkanlar: Solmaz Çelebi, Hacer Aktürk
15:40 İnfluenza aşılamasının önemi
Nur Aksakal
16:00 Çocukta influenza aşılaması
Melike Emiroğlu
16:20 Yetişkinde influenza aşılaması
Selçuk Özger
16:40 Tartışma
16:50-17:20 Konferans: Bir Hekimin İnsan Sağlığına Yapabileceği En Büyük Katkı Olarak Aşı
  Başkan: Sevtap Velipaşaoğlu
Konuşmacı: Eda Karadağ Öncel
17:20-18:10 Panel: Sürveyans ve Aşı Geliştirme
  Başkanlar: Derya Alabaz, Fatma Nur Öz
17:20 Sürveyans çalışmaları ve aşılamada önemi
Gülşen Hasçelik
17:40 Geliştirilmekte olan aşılar
Metehan Özen
18:00 Tartışma
   
  25.09.2022 Pazar
08:30-09:40 Panel: Aşı Üretimi
  Başkanlar: Aslınur Özkaya Parlakay, Halil Özdemir
08:30 Dünyada durum ve yerli aşı üretiminin önemi
Bülent Tayşi
09:00 Türkiye’de aşı üretimi
Fatma Eroğlu
09:30 Tartışma
09:40-10:50 Panel: Yetişkin Aşılaması
  Başkanlar: İftihar Köksal, Esin Şenol
09:40 Yetişkin aşılamasında güncel durum ve çözüm önerileri
Esin Şenol
10:00 Yetişkin aşılamasında aile hekiminin rolü
Güzin Zeren Öztürk
10:20 Yetişkin aşılamasında yeni aşılar: Zona aşısı
Selda Sayın Kutlu
10:40 Tartışma
10:40-11:10 Ara
11:10-12:20 Panel: Pandemi Aşıları ve Kitlesel Aşılamaya Etkileri
  Başkanlar: Işıl Maral, Nazan Dalgıç
11:10 Pandemi aşılamasının önemi
Ateş Kara
11:30 COVID-19 aşılaması ve aşılamayı etkileyen sosyal faktörler
Esin Şenol
11:50 Pandeminin ve pandemi aşılarının kitlesel aşılama üzerine etkileri
Mustafa Hacımustafaoğlu
12:10 Tartışma
12:20-12:40 Akılcı Antibiyotik Kullanımı
  Özlem Özgür Gündeşlioğlu
12:40-13:40 Öğle Yemeği
13:40-15:30 Çalışma Grubu Toplantısı 1
Grup 1-Çocuk aşılamasında sorunlar ve çözüm önerileri
Grup 2-Yetişkin aşılamasında sorunlar ve çözüm önerileri
Çalışma grubu raporlarının sunulması ve değerlendirilmesi
15:30-15:50 Ara
15:50-17:20 Çalışma Grubu Toplantısı 2
Grup 1-Aşı kararsızlğına etki eden faktörler
Grup 2-Çözüm önerileri
Çalışma grubu raporlarının sunulması ve değerlendirilmesi
   
  26.09.2022 Pazartesi
09:00-09:40 Konferans: Aşı ve Aşılama İle İlgili Güncel Değerlendirme ve Öneriler
  Başkan: Ali Bülent Cengiz
Konuşmacı: Mehmet Ceyhan
09:40-11:10 Panel: Aşılamada Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Cevapları
  Başkan: Mehmet Ceyhan
09:40 Yasemin Özsürekçi
10:00 Ali Bülent Cengiz
10:20 Gülşen Hasçelik
10:40 Mehmet Ceyhan
11:00 Tartışma
11:10-11:20 Ara
11:20-11:50 Çalışma Grubu Nihai Raporlarının Sunumu
11:50-12:30 Okulun Değerlendirilmesi ve Kapanış