Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan
Prof. Dr. Murat Akova
Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz
Prof. Dr. Gülşen Hasçelik
Doç. Dr. Yasemin Özsürekci

Tarihi
17-20 Eylül 2020

Yeri
Valortv.net üzerinden online olarak yayınlacaktır.

Dili
Aşı Okulu dili Türkçe'dir.

Kredilendirme
Sempozyum Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sürekli Tıp Eğitimi (STE) Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.