Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan
Prof. Dr. Murat Akova
Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz
Prof. Dr. Gülşen Hasçelik
Doç. Dr. Yasemin Özsürekci

Tarihi
23-26 Eylül 2022

Yeri
Aşı Okulu Mardim Midyat Matiat Otel’de fiziki olarak gerçekleştirilecek olup aynı zamanda hibrit olarak Valortv.net üzerinden online olarak yayınlanacaktır.

Dili
Aşı Okulu dili Türkçe'dir.

Kredilendirme
Sempozyum Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sürekli Tıp Eğitimi (STE) Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.