Değerli Hekim Arkadaşlarım,

Ülkemizde ve dünyada aşılamada son yıllarda büyük gelişmeler olmuş, yeni ve güvenilir aşılar geliştirilmiş, ülkelerin aşı şemasında yer alan aşı sayısı giderek artmıştır. Aşılamanın bir hekimin insan sağlığına yapabileceği en büyük ve etkili hizmet olması gerçeğinin farkına varılması sonucu, hekimlerimizin konuya ilgisi de artarak devam etmektedir. Ancak gerek aşılama konusundaki gelişmelerin baş döndürücü bir hızla ilerlemesi, gerekse de kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi sonucu yanlış ve eksik bilgi sorunu da aşılamadaki gelişmeler ile paralel olarak büyümektedir.

Derneğimiz bilindiği gibi iki yılda bir Ulusal Aşı Sempozyumu düzenlemektedir. Ancak özellikle genç hekimlerimizin bu toplantılardan yeteri kadar yararlanamadığını görüp ilkini 2017 yılında, ikincisini 2018 yılında, üçüncüsünü 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz Aşı Okulu’muzun dördüncüsü 23-26 Eylül 2022 tarihinde Mardin Midyat’ta fiziki olarak olarak gerçekleştirilecek olup aynı zamanda da çok daha fazla meslektaşımızın takip edebilmesi amacı ile hibrit olarak çevrimiçi olarak da canlı olarak yayınlanacaktır.

Sizlerin bilgi dağarcığına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek Aşı Okulu’nda ülkemizde ve dünyada aşılama konusu ile ilgili gelişmeler, aşılama ile ilgili olarak karşılaştığımız sorunlar ve bunların çözüm yolları tartışılacaktır. Okul boyunca ülkemizde aşılama konusunda yürütülen faaliyetler, gelecek planları, Ulusal Aşı Programı, program dışı aşılar, geliştirilmekte olan aşılar, dünyadaki gelişmeler ve sizlerin karşılaştığı sorunlar interaktif oturumlarda tartışılacak ve sizlerin sorularınız sorumlular ve konunun uzmanı akademisyenler tarafından cevaplandırılmaya çalışılacaktır.

Sizlerle bilgi alış verişinde bulunmayı ve aşılama konusundaki önerilerinizi alıp değerlendirmeyi amaçlayan Aşı Okulu’na katılmanızı bekler, 23-26 Eylül 2022 tarihlerinde okulumuzda buluşmak üzere hepinize sağlıklı ve başarılı günler dilerim.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
Yönetim Kurulu adına,

Prof.Dr. Mehmet Ceyhan